«Телефон довіри
з питань ВІЛ/СНІД»

67-74-28

«Телефон безкоштовної
гарячої лінії
з питань ВІЛ/СНІД»

0 800 500 451

«Телефон безкоштовної
гарячої лінії
з питань ТБ»

0 800 503 080НОВИНИ

27 грудня 2019 року - засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

html counterсчетчик посетителей сайта

 

Головна сторінка

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради  

Генеральний директор Дейкун Микола Петрович - Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, професор кафедри основ медичних знань і охорони здоров’я Національного університету «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка, Президент ГО «Українська професійна асоціація служби протидії ВІЛ та іншим соціально небезпечним хворобам та явищам», голова бібліотечної ради Чернігівської обласної науково-медичної бібліотеки, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО при Чернігівській обласній раді.

Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради – це єдиний спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, який опікується такими соціально-небезпечними захворюваннями, як туберкульоз та ВІЛ-інфекція/СНІД. Заклад є центром організаційно-методичної допомоги лікувально-профілактичним закладам області у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в області.

Заклад перетворений рішенням 18 сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради 26 червня 2019 року «Про затвердження передавального акта КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер» та проведення організаційно- правових заходів, пов’язаних з перетворенням та перейменуванням у КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально-значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради».

Цьому передувала наступна робота. Із 01.10.2018 року Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер було розширено шляхом реалізації рішення 10 сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 22 серпня 2017 року «Про реорганізацію ОЦПБ зі СНІДом, Бахмацької протитуберкульозної лікарні, Ніжинського та Прилуцького протитуберкульозних диспансерів, обласного дитячого протитуберкульозного санаторію «Зелений гай» шляхом приєднання до Чернігівського обласного протитуберкульозного диспансеру».

Тобто, у двічі реорганізованому закладі зараз функціонують 23 структурні підрозділи, серед них Центр протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та дитячий протитуберкульозний санаторій, 3 відокремлені підрозділи: Прилуцький протитуберкульозний центр, Ніжинське протитуберкульозне амбулаторне поліклінічне відділення, Бахмацький центр хоспісної допомоги хворим на туберкульоз. До структури закладу входять 4 лабораторії (бактеріологічна, клінічна, імунологічна, ВІЛ-інфекції/СНІДу), флюорографічне відділення із 3 пересувними флюорографами.

КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально-значущих та небезпечних хвороб» – це заклад третинного рівня надання медичної допомоги. Структура закладу приведена у відповідність до цільового функціонального призначення і включає адміністративну, медичну та інженерно-технічну частини до складу яких, окрім структурних підрозділів входять управлінські формування.

Адміністративна частина представлена відділом кадрів, відділом фінансового забезпечення, відділом моніторингу і оцінки заходів протидії захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію/СНІД (МіО ТБ/ВІЛ) та іншими службами : юридичною, фармацевтичною, охорони праці, цивільного захисту, пожежної безпеки та інш.

Господарча - технічна частина представлена у складі окремих служб (метрологічна, автотранспортна, матеріального постачання, благоустрою території, енергетична, будівельна, сантехнічна), пральні, харчоблоку , які забезпечують виробничо-побутові умови для здійснення основної діяльності закладу.

Медична частина представлена стаціонарними та поліклінічними підрозділами.

Функціонує 11спеціалізованих стаціонарних лікувальних підрозділів ( 9 центральних та 2 відокремлених), з них шість терапевтичних відділень, легенево – хірургічне відділення із ліжками на позалегеневий туберкульоз, дитяче з ліжками для дітей бактеріовиділювачів, анестезіології та інтенсивної терапії, диференційно-діагностичний фтизіо-пульмонологічний центр, Бахмацький центр хоспісної допомоги хворим на туберкульоз.

Рентген-діагностичне відділення з пересувними флюороустановками обладнане 18 рентген-апаратами (14 стаціонарних та чотири пересувні, з них – два цифрові).

Бактеріологічна лабораторія здійснює мікробіологічну діагностику туберкульозу і забезпечує організаційно-методичне керівництво мережі лабораторій лікувально-профілактичних закладів, які забезпечують мікробіологічну діагностику туберкульозу. Бактеріологічна лабораторія оснащена необхідним обладнанням і апаратурою.

Клініко-діагностична лабораторія укомплектована діагностичним обладнанням і забезпечує проведення клінічних, біохімічних, гематологічних, мікробіологічних та імунологічних досліджень.

До складу медичної частини входять амбулаторно-поліклінічні підрозділи : обласне амбулаторно-поліклінічне консультативне відділення по наданню фтизіатричної допомоги населенню Чернігівської області, амбулаторно-поліклінічне відділенням допомоги хворим на туберкульоз м. Чернігова та Чернігівського району, амбулаторно – поліклінічне відділення Прилуцького протитуберкульозного центру, Ніжинське протитуберкульозне амбулаторно-поліклінічне відділення. амбулаторно-поліклінічне відділення центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

У обласному амбулаторно-поліклінічному консультативному відділенні по наданню фтизіатричної допомоги населенню Чернігівської області прийом здійснюється за 8 спеціальностями.

В амбулаторно-поліклінічному відділенні центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу впроваджено інтегрований підхід до надання лікувально-профілактичної допомоги, ВІЛ-послуги надають п’ять мультидисциплінарних команд, у тому числі, здійснюють психологічно-соціальний супровід. Надається консультативна та організаційно-методична допомога сайтам АРТ по веденню ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

У складі центру протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу крім амбулаторно-поліклінічного відділення функціонують: відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу; кабінет «Довіра» та лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції.

У кабінет «Довіра» надаються послуги з безоплатного добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію, психологічна та правова допомога ВІЛ-інфікованим та їх близькому оточенню щодо шляхів поширення ВІЛ-інфекції та формування безпечної поведінки з метою зниження ризику зараження.

Відділ профілактичної, організаційно-методичної роботи та епідеміологічного моніторингу забезпечує збір та обробку статистичної інформації від медичних закладів області, проводить аналіз епідситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні та здійснення сероепідеміологічного моніторингу обстеження населення на ВІЛ.

Лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції оснащена відповідним обладнанням та апаратурою, здійснює скринінгові та підтверджувальні обстеження на ВІЛ, визначення імунного статусу, гематологічні та біохімічних дослідження, підготовку матеріалу для визначення вірусного навантаження. Проводить навчання медичних працівників з питань обстеження населення швидкими тестами.

Відділ моніторингу і оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз та ВІЛ-інфекції/СНІДу (МіО ТБ/ВІЛ) організовує та контролює проведення заходів з попередження розповсюдження туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, а також проводить оцінку виконання програмних завдань. Забезпечує ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз. Здійснює верифікацію відповідності даних Реєстру ТБ та наявних звітно-облікових форм. Проводить роботу щодо подальшої розбудови та забезпечення належного функціонування регіональної системи МіО ТБ/ВІЛ.

Відділ МіО ТБ/ВІЛ забезпечує збір та аналіз інформації щодо епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та туберкульозу, у тому числі з використанням даних електронного реєстру хворих на туберкульоз та єдиної електронної системи епідеміологічного та клінічного моніторингу поширення ВІЛ - інфекції (МІС ВІЛ). Результати моніторингу доводить до відома фахівців лікувальних закладів всіх рівнів надання медичної допомоги. Проводить навчання районних, міських фтизіатрів, лікарів кабінетів Довіра, надає консультативну та організаційно-методичну допомогу фахівцям медичних закладів районів, міст з питань МіО ТБ/ВІЛ.

Для здійснення основної діяльності закладу налагоджені зв’язки з закладами системи медичної допомоги первинного, вторинного, третинного рівнів, із урядовими та неурядовими організаціями.